Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Π.Ο.Α.Π - 09 Ιανουαρίου 2017