Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ανδρέα Δημητρίου 18Β, Στρόβολος,

                   Λευκωσία. Τ.Κ: 2044

Τηλέφωνο: +357 22314414

          Fax: +357 22313635

Ηλεκ. Ταχυδρομείο: poapcy@cytanet.com.cy

Ιστοσελίδα: http://poap.com.cy/